Strona Główna BIP Strona Główna
AKTUALNOŚCI
 

 

CZAS OCHOTNIKÓW !!

► Żołnierze rezerwy zainteresowani odbyciem ćwiczeń wojskowych prosimy o kontakt z WKU osobiście lub tel. 261 648 334, 261 648 325 ! !

Filmy i spoty promujące NSR

NARODOWE SIŁY REZERWOWE - SPOTY MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

► UWAGA ! ! ! uruchomiono nowe usługi umożliwiające wnoszenie podań za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

- Informowanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą;
- Powiadomienie Wojskowego Komednanta Uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej;
- Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
- Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej.
Konfiguracja przeglądarek Firefox i Chrome do właściwego wysłania formularzy:
Firefox
1. Otworzyć przeglądrkę Firefox
2. W polu adresu wpisać: about:config
3. Wyszukać "pdfjs.disabled"
4. Zmienić wartość z "false" na "true"
5. Zrestartować przeglądarkę
Chrome
1. Otworzyć przeglądrkę Chrome
2. W polu adresu wpisać: chrome://plugins/
3. Wyszukać "Chrome PDF Viewer" i nacisnąć "Wyłącz"
4. Wyszukać "Adobe Reader" i nacisnąć "Włącz"
5. Zrestartować przeglądarkę

► Kursy oficerskie i podoficerskie dla żołnierzy rezerwy prosimy o kontakt z WKU osobiście lub tel. 261 648 322 ! ! ! ! !

► Nagrody dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych..... SPRAWDŹ ! ! ! ! !

► List Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do Żołnierzy Rezerwy

► Z dniem 01 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. 2014 poz. 773).

............................................................................................................................................................

 

► CZAS OCHOTNIKÓW

Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.

 

Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób w wieku 18-50 lat, które nie były w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe. Dotyczy ona także tych chętnych w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni w ramach ćwiczeń rezerwy.

Możliwe będą trzy ścieżki postępowania:

 

  • W przypadku gdy do WKU zgłosi się osoba bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku 18-50 lat, będzie mogła zostać zakwalifikowana do odbycia służby przygotowawczej;
  • W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant uzupełnień skieruje go do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach szkolenia rezerw w jego macierzystej jednostce wojskowej zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym w ramach przydzielonego limitu;
  • W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy bez nadanego przydziału mobilizacyjnego (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant uzupełnień nada mu taki przydział w przypadku wystąpienia potrzeb uzupełnieniowych i w ramach przydzielonego limitu, skieruje do odbycia ćwiczeń wojskowych zgodnie zPlanem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym. Przy braku takiej możliwości ujmie go w bazie danych ochotników do odbycia ćwiczeń w pierwszej kolejności.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania wojskowych komend uzupełnień w celu składania stosownych deklaracji.

To jest Wasz czas – czas ochotników.

 


Zobacz załączony dokument >>> ............................................................................................................................................................

 

► Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej w 2015r

W okresie od 02 lutego 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. U. poz. 1595).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2015 r. podlegają:

§ 3 pkt 1 - mężczyźni urodzeni w 1996 r.;
§ 3 pkt 2 - mężczyźni urodzeni w latach 1991- 1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
§ 3 pkt 3 - osoby urodzone w 1994-1995, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • zostały uznane, ze względu na stan zdrowia za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy;
  • kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz.321);
  • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Celem kwalifikacji wojskowej jest między innymi ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Terminy kwalifikacji wojskowej na terenie administrowanym przez WKU Zielona Góra:

1. Miasto Zielona Góra od 10.02.2015 r. do 20.03.2015 r. w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze, ul. Wazów 44, tel. 683253184; kobiety badane będą w dniu 19.03.2015 r.
2. Powiat Zielona Góra od 23.03.2015 r. do 21.04.2015 r. w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze, ul. Wazów 44, tel. 683253184; kobiety badane będą w dniu 20.04.2015 r.
3. Powiat Krosno Odrzańskie od 02.03.2015 r. do 27.03.2015 r. w Klubie Garnizonowym w Krośnie Odrzańskim, ul. Poznańska 42, tel.507025963; kobiety badane będą w dniu 26.03.2015 r.
4. Powiat Świebodzin od 03.02.2015 r. do 26.02.2015 r. w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, ul. Cegielniana 13, tel. 684707390; kobiety badane będą w dniu 25.02.2015 r.
5. Powiat Wschowa od 07.04.2015 r. do 24.04.2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Wschowie, ul. Reymonta 1, tel. 655402378; kobiety badane będą w dniu 23.04.2015 r.
...................................................................................................................................................................

► Wizyta Wojewody Lubuskiego w WKU

W dniu 23 lutego 2015 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zielonej Górze przebywała Wojewoda Lubuski Pani Katarzyna OSOS wraz ze swoim Doradcą, Panem Jarosławem ŚLIWIŃSKIM, Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Panem Waldemarem KAAK oraz Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze Panem płk. Romanem SICIŃSKIM. Podczas wizyty, Szef Wydziału - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień, Pan mjr Wojciech FRYDRYCH, zapoznał Panią Wojewodę z zadaniami wykonywanymi przez WKU. W czasie wystąpienia szczególną uwagę zwrócił na wspólne zamierzenie realizowane przez WKU i organa administracji publicznej szczebla powiatowego i gminnego. Na zakończenie spotkania mjr W. Frydrych przedstawił historię WKU w Zielonej Górze.

Tekst: mjr W. Frydrych
Zdjęcia: K. Łada
....................................................................................................................................................................

► Wręczania kart przydziałów kryzysowych w 4 Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku

W dniu 28 listopada 2014 r. w 4 Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku odbyło się uroczyste podpisywanie kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach NSR oraz wręczanie kart przydziałów kryzysowych. W uroczystości udział wzięli dowódca jednostki wojskowej Pan płk Mirosław Szwed, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień Pani Anna Stasińska oraz żołnierze NSR, którzy po raz pierwszy podpisywali kontrakty w 2012 r. i przedłużyli je o kolejne 2 lata. Podczas krótkiego przemówienia dowódca JW. podziękował żołnierzom za żołnierską postawę, życzył sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

Tekst: A. Stasińska
Zdjęcia: mjr M. Urbański
............................................................................................................................................................

► Święto Niepodległości

Dnia Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Zielonej Górze w dniu 11 listopada rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela upamiętniająca 96 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po mszy uczestnicy udali się na Plac Bohaterów, gdzie odbyła się uroczystość zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Licznie przybyli mieszkańcy Zielonej Góry zobaczyli apel pamięci i salwę honorową, a następnie program poetycko-muzyczny „Wolność i niepodległość” zaprezentowany przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze. Uroczystość zakończona została złożeniem wieńców pod pomnikiem Bohaterów. Rocznica była okazją do odznaczenia pana Czesława Zdanowicza ze Świebodzina, jednego z ostatnich żyjących w Lubuskiem uczestników Powstania Warszawskiego, który jako 24-latek brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie osiadł wraz z rodziną w Świebodzinie. Odznaczenie odebrał z rąk marszałek Elżbiety Polak.

Na zielonogórskim deptaku mieszkańcy miasta mieli możliwość odwiedzenia plenerowej kawiarni „Niepodległość”. Obok kawiarenki żołnierze z JW 1517 Czerwieńsk wraz z przedstawicielami Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze mjr Adamem Kozarem i Panią Katarzyną Ładą prezentowali umundurowanie i uzbrojenie używane obecnie w armii oraz przedstawiali bieżące oferty służby wojskowej. Prezentacja uzbrojenia i promocja wojska cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Tekst: K.Łada
Zdjęcia: K.Łada, szer. E. Kałużna
............................................................................................................................................................

► Targi Pracy w Zielonogórskim CEiPM

Dnia 23.10.2014r. w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP odbyły się Targi Pracy i Edukacji zorganizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze. Impreza była częścią trwającego przez cały trzeci tydzień października Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W przedsięwzięciu wzięło udział w sumie 11 wystawców. Byli to przedstawiciele pracodawców, agencji zatrudnienia jak i innych podmiotów oferujących miejsca pracy i aktywizacji zawodowej. Oferta skierowana była przede wszystkim do młodzieży, która w tym roku będzie wchodziła na rynek pracy. W czasie imprezy stoisko Wojskowej Komendy Uzupełnień i Wojewódzkiego Sztabu wojskowego w Zielonej Górze cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przedstawicielki WKU i WSzW w p. Katarzyna Łada oraz p. Magdalena Dublańska przedstawiały bieżące oferty pracy w wojsku, a także opowiadały o możliwościach podjęcia nauki w Wyższych Szkołach Oficerskich oraz przedstawiały wszystkie formy służby wojskowej.

Tekst: K.Łada
Zdjęcia: M. Dublańska
............................................................................................................................................................

► Targi Kariery

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Środowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego zorganizowało w dniu 21 października 2014r. „Targi Kariery”.
Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się uczniów, zwłaszcza tych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych z pracodawcami, instytucjami kształcącymi i wspierającymi rynek pracy.
Wśród wystawców pojawili się min.: przedstawicielki Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze panie Katarzyna Łada i Magdalena Dublańska, PHU „Kaja”, Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowe Biuro Pracy OHP, Państwowa Inspekcja Pracy, „Audit” Doradztwo Personalne, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Zielonogórski.
Stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Uczniowie zadawali wiele pytań na temat wojskowego szkolnictwa wyższego oraz zawodowej służby wojskowej, chcąc w jak najbardziej świadomy sposób zaplanować swoją zawodową przyszłość.

Tekst: K.Łada
Zdjęcia: K.Łada
............................................................................................................................................................

► Wizyta Delegacji WKU w Niemczech

W dniu 27.09.2014r. przedstawiciele WKU w Zielonej Górze udali się do miejscowości Strausberg w Niemczech, gdzie wzięli udział w obchodach 20-lecia istnienia Związku Żołnierzy Rezerwy Bundeswery Kraju Związkowego Brandenburgii. Uczestnicy spotkania w centrum miasta zastali funkcjonujące już stanowiska promocyjne Bundeswery informujące zainteresowanych jakie warunki musi spełniać ochotnik ubiegający się o przyjęcie do służby wojskowej, a także czego może oczekiwać w zamian za jej pełnienie. Informowano również o modelach kształcenia wojskowego i rodzajach służby wojskowej. Zadanie to realizowała między innymi załoga samochodu ciężarowego dostosowanego specjalnie do wykonywania zadań promocyjnych, który stał się tym samym mobilnym ośrodkiem promocji Bundeswery. Innym przykładem była Techniczna Szkoła Marynarki w Parow kształcąca marynarzy na potrzeby marynarki wojennej zarówno w korpusie szeregowych, podoficerów jak i oficerów. Obecność delegacji WKU w tym dniu w Strasbergu było też okazją do zobaczenia wyrzutni rakietowej „Patriot” , która została sprowadzona w celach promocyjnych. Punktualnie o godzinie 18.00 rozpoczęła się oficjalna część obchodów Dnia Rezerwisty oraz 20-lecia istnienia Grupy Brandenburskiej Związku Rezerwistów Bundeswery w Akademii Informacji i Komunikacji Bundeswery. Na część oficjalną składały się przemówienia zaproszonych gości przeplatane występami orkiestry Policji Brandenburgii. Wśród przemawiających znaleźli się między innymi Szef Wydziału Rozwoju Bundeswery generał Erhard Drews, Minister Spraw Wewnętrznych Brandenburgii Ralf Holzschuher, burmistrz miasta Strausberg pani Elke Stadeler a także Szef Sztabu Landeskommando Brandenburgii ppłk. Peter Franke. Wszyscy prelegenci zgodnie podkreślali znaczenie Związku Rezerwistów Bundeswery jako łącznika społeczeństwo-wojsko. Końcowym punktem uroczystości było odznaczenie dwóch żołnierzy rezerwy za poświęcenie jakim się wykazali podczas walki z powodzią w Brandenburgii w maju i czerwcu 2013 roku. Drugi dzień wizyty poświęcony został na omówienie dalszej współpracy pomiędzy WKU w Zielonej Górze, a Związkiem Żołnierzy Rezerwy Brandenburgii, która przewiduje kontynuację w latach przyszłych.

Tekst: kpt. A.Wielgoś
Zdjęcia: kpt. A.Wielgoś
............................................................................................................................................................

► Obchody Święta Wojska Polskiego

W czwartek 14 sierpnia 2014r. w Zielonej Górze odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, których organizatorami byli wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch, prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. Jarosław Mika i Szef WSzW w Zielonej Górze ppłk Waldemar Krupiński. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą się w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela, następnie odbył się uroczysty apel na Placu Bohaterów, na którym wręczono medale i odznaczenia zasłużonym żołnierzom oraz złożono kwiaty ku pamięci bohaterów. Marszałek Elżbieta Polak i wojewoda Jerzy Ostrouch podziękowali żołnierzom za ich trud i ciężką służbę dla dobra Ojczyzny. Uroczystość zakończyła się defiladą wojskową. Po zakończeniu uroczystości na Placu Bohaterów zaproszeni goście przeszli do Sali Kolumnowej Urzędu, gdzie odbyła się uroczystości wręczenia aktów mianowań na kolejne stopnie wojskowe. Po odczytaniu decyzji Dyrektora Departamentu Kadr MON z dnia 27 maja 2014 r. Dowódca 11 DKPanc wraz z Wojewodą i Marszałkiem Województwa wręczyli akty mianowania 78 przybyłym podoficerom rezerwy.

Podczas uroczystości na Placu Bohaterów jak i w Urzędzie Marszałkowskim ustawiono stanowiska, gdzie pracownicy WKU w Zielonej Górze wraz z żołnierzami z 4 pplot w Czerwieńsku promowali służbę wojskową.

 

Tekst: K.Łada
Zdjęcia: K.Łada
................................................................................................................................................................

► Sprawdzenie szczelności i dopasowania masek przeciwgazowych

Dnia 30 maja 2014 r. w Morsku odbyło się szkolenie z zakresu sprawdzenia szczelności i dopasowania masek przeciwgazowych przed bronią masowego rażenia zorganizowane dla pracowników wojska oraz żołnierzy. Ćwiczenie miało na celu określenie sprawności technicznej masek i dopasowanie rozmiarów masek oraz przekonanie uczestników o skuteczności ich ochronnego działania.

Organizacja ćwiczenia:
- Przegląd lekarski przed ćwiczeniem;
- Zapoznanie z toksycznymi właściwościami chloropikryny i warunkami bezpieczeństwa;
- Trening w posługiwaniu się maską pgaz.;
- Dopasowanie i wstępne sprawdzenie szczelności masek;
- Wykonanie czynności związanych ze sprawdzeniem szczelności i dopasowania masek;
- Przegląd lekarski po ćwiczeniu oraz czyszczenie i wietrzenie masek.

 

Tekst: K.Łada
Zdjęcia: K.Łada
................................................................................................................................................................

► Współpraca międzynarodowa

W dniu 01.03.2014r delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze została powitana przez przedstawicieli Związku Żołnierzy Rezerwy Kraju Związkowego Brandenburgii w Akademii Informacji i Komunikacji Bundeswehry (AIK) w m. Strausberg. Po przywitaniu na terenie AIK rozpoczęły się wykłady Krajowej Konferencji Informacyjnej nt. Polityki bezpieczeństwa, które kontynuowane były również w dniu następnym do południa. Tematyka obrad skupiała się wokół dalszego kierunku działań i rozwoju Związku Rezerwistów Bundeswery oraz współpracy Związku z Bundeswerą Pośród wykładowców znaleźli się między innymi Prezydent Związku Rezerwistów Niemiec płk. w st. sp. Roderich Kiesewetter oraz przewodniczący Związku Żołnierzy Rezerwy Kraju Związkowego Brandenburgii Gunter Scharf. W obradach oprócz delegacji z polski brali udział przedstawiciele Bundeswery jak i Związku Żołnierzy Rezerwy Bundeswery. Niezależnie od tematów konferencyjnych zaplanowano dalszą współpracę WKU w Zielonej Górze - Związek Żołnierzy Rezerwy Kraju Związkowego Brandenburgii, której najbliższym celem jest udział w XIX edycji Marszu Nadodrzańskiego. Kolejne przedsięwzięcia to udział delegacji w szkoleniach, obchodach świąt i uroczystościach przez partnerów w sąsiednim państwie.

 

Tekst: kpt. A.Wielgoś
Zdjęcia: kpt. A.Wielgoś
................................................................................................................................................................

► Nasze Święto

25 października 2013 roku w Palmiarni odbył się jubileusz 65-lecia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze połączony z obchodami Święta Administracji Wojskowej. Uroczystość zaszczycili Swoją obecnością m.in.: poseł Bogusław Wontor, wicemarszałek Maciej Szykuła, prezydent m. Zielona Góra Janusz Kubicki, starosta powiatu zielonogórskiego Ireneusz Plechan, radni miasta, przedstawiciele służb mundurowych m.in.: gen. bryg. Sławomir Wojciechowski – Ministerstwo Obrony Narodowej, płk Piotr Malinowski – Grupa Organizacyjna Dowództwa Generalnego RSZ, płk dr. Jarosław Siuda – Szef WSzW w Zielonej Górze, kombatanci, żołnierze NSR, a także delegacje zagraniczne (Berlin, Poczdam, Liberec).

Rozkazem Organizacyjnym Ministra Obrony Narodowej nr 0138 z 5 lipca 1948 roku z dniem 18 listopada sformowano Rejonową Komendę Uzupełnień w Zielonej Górze, która powstała na bazie rozformowanego RKU w Krośnie Odrzańskim. Zmianę tę w rozkazie uzasadniono „koniecznością dokonania właściwego podziału obszaru Państwa na Rejonowe Komendy Uzupełnień” – przypomniał Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Grzegorz Dyrka.

W czasie uroczystości odczytano decyzję Ministra Obrony Narodowej o nadaniu odznaki pamiątkowej WKU (symbol przynależności środowiskowej, wyraz uznania za nienaganną służbę i pracę, a także znak łączący żołnierzy i pracowników wojska), której replikę wręczył komendantowi wicemarszałek Maciej Szykuła.

Ważnym punktem święta było wręczenie mianowań na wyższe stopnie wojskowe i odznaczeń. Patent oficerski zgodnie z ceremoniałem wojskowym wręczono ppor. rez. Arkadiuszowi Sekulskiemu. Awans otrzymał kpt. rez. Maciej Szykuła. Złoty medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” otrzymali pracownicy WKU: Jadwiga Hawlena, Bożena Koperska, Stanisław Rosiek, Jerzy Zabłotny, a medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”: złoty - ppłk Grzegorz Dyrka, srebrny – Mirosław Winnik, brązowy - Mariusz Pysiecki, Izabela Staszak, Artur Wójtowicz, Krzysztof Krupiński. Odznakę „Zasłużony Żołnierz RP” otrzymali ppłk Grzegorz Dyrka i mjr Adam Kozar. Wśród uhonorowanych był też osiemdziesięcioośmioletni kombatant płk Jan Kudła, który otrzymał List Gratulacyjny z Ministerstwa Obrony Narodowej, w związku z mianowaniem na wyższy stopień wojskowy.

Od 65 lat WKU jest nierozłącznie związana ze społeczeństwem, lokalnymi władzami administracyjnymi, służbami mundurowymi i wieloma instytucjami Zielonej Góry i okolic – zaznaczył Wojskowy Komendant Uzupełnień i serdecznie dziękował za przyjazny klimat wokół WKU.

Uroczystość uświetniona została mini koncertem przez Dominikę Miśkowiec (skrzypce), Hannę Rogoże (skrzypce), Elżbietę Zakrzewską (akompaniament, fortepian) oraz zespół taneczny Dope Crew.

 

 

Tekst: ppłk G.Dyrka
Zdjęcia: E.Duma, K.Łada
................................................................................................................................................................

► Święto 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego

W dniu 04.10.2013r na Placu Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze odbył się uroczysty apel z okazji święta 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej pułkowi nadano imię gen. dyw. Stefana Roweckiego "GROTA". Z okazji święta pułku na placu przy Centrum Biznesu w Zielonej Górze zaprezentowano sprzęt wojskowy, wystawiono stoiska informujące o zasadach naboru do Narodowych Sił Rezerwowych i zawodowej służby wojskowej, można było również skosztować żołnierskiej grochówki.

Tekst: ppłk G.Dyrka
Zdjęcia: K.Łada
................................................................................................................................................................

► Promocja sł. wojskowej w LO Sulechów

Dnia 02.10.2013r Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Grzegorz Dyrka wraz z Panią Katarzyną Ładą – Specjalistą Wydziału Rekrutacji, uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą – uczniami klas 1-3 o profilu wojskowym w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie. W czasie wykładu przedstawiony został proces uzawodowienia armii i dopasowania jej struktur do współczesnych wyzwań. Zaznaczono istotę pozyskiwania do służby osób o odpowiednich predyspozycjach psychofizycznych i zdrowotnych, o wysokiej motywacji i chęci ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz poszerzania wiedzy. Zaznaczono, że armia zawodowa musi być oparta na wysoko wykwalifikowanej kadrze oficerów, podoficerów i szeregowych, szkolona w oparciu o nowoczesne wzorce, a jej najważniejszym ogniwem są odpowiednio przygotowani ludzie wybrani z pośród najlepszych. Omówiono również procedury powoływania do ochotniczych form służby wojskowej. Przed spotkaniem z licealistami podpisano uzgodnienie z Dyrektorem placówki Panią Beatą Henrykowską na temat współpracy, która ma na celu zapoznanie uczniów z misją i zadaniami Wojska Polskiego, problematyką obronności kraju, promowanie czynnej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych oraz propagowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Tekst i zdjęcia: K.Łada
................................................................................................................................................................

► Zmiana terytariolnego zasięgu działania WKU w Zielonej Górze

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (2010.242.41) WKU w Zielonej Górze z dniem 1 stycznia 2011r. będzie posiadała następujący terytorialny zasięg działania:

• miasto Zielona Góra,
• powiat krośnieński,
• powiat świebodziński,
• powiat wschowski,
• powiat zielonogórski.

Zmiana jest istotna dla osób zamieszkałych na terenie powiatu świebodzińskiego. Wszystkie sprawy dotyczące wojska będą mogli załatwić w WKU w Zielonej Górze (poprzednio w WKU Sulęcinie).
................................................................................................................................................................

► Przeniesienie do rezerwy

11 lutego 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 22 poz. 120.

- oznacza to, że wszyscy mężczyźni bez względu na rok urodzenia, którzy mają orzeczoną zdolność do służby wojskowej, z mocy ustawy zostaną przeniesieni do rezerwy bez odbycia służby wojskowej.
................................................................................................................................................................

***Aktualizacja 17.03.2015r***