Strona Główna Strona Główna
AKTUALNOŚCI

Wyszukiwarka wolnych stanowisk dla kandydatów na żołnierzy NSR

www.szukajnsr.wp.mil.pl

Filmy i spoty promujące NSR

NARODOWE SIŁY REZERWOWE - SPOTY

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

WOJSKO POLSKIE

Dodatkowe informacje dotyczące NSR można uzyskać pod numerem tel. 68 4778553, 68 4778324

► Żołnierzy rezerwy zainteresowanych odbyciem ćwiczeń wojskowych prosimy o kontakt z WKU osobiście lub tel. 68 4778334, 68 4778325 ! ! ! ! !

► Kursy oficerskie i podoficerskie dla żołnierzy rezerwy.... SPRAWDŹ ! ! ! ! !

► Nagrody dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych..... SPRAWDŹ ! ! ! ! !

► List Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do Żołnierzy Rezerwy


....................................................................................................................................................................

!!!!!!! WOLNE STANOWISKA DO NSR !!!!!!!!!


► U W A G A !!! nabór kandydatów do zawodowej służby kontraktowej w korpusie podoficerów i szeregowych w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.

Nabór obejmuje kandydatów rekrutujących się z pośród żołnierzy rezerwy oraz żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych praktycznie we wszystkich specjalnościach wojskowych (szczególnie mile widziani będą kandydaci posiadający wszelkiego rodzaju specjalistyczne uprawnienia w zawodach: ratownik medyczny, kierowca kat. C oraz C+E, elektromechanik, ślusarz, kowal).

Postępowanie kwalifikacyjne realizowane jest w każdy wtorek o godz. 8.00 w JW. 5700 Międzyrzecz, ul. Wojska Polskiego 17.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerami telefonów: 95 741 42 39, 95 741 42 65, 95 741 48 15.

► U W A G A !!! nabór kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych w 5 batalionie saperów Krosno Odrz.

Osoby zainteresowane pracą w wojsku, posiadające odpowiednie predyspozycje, które odbyły służbę wojskową, posiadają prawo jazdy C , CE oraz nie są karane sądownie. Mają możliwość zasilić szeregi żołnierzy zawodowych w 5 batalionie saperów w Krośnie Odrzańskim. Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerami telefonów 68 3672124 , 68 4778552.
.....................................................................................................................................................................

► Współpraca międzynarodowa

W dniu 01.03.2014r delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze została powitana przez przedstawicieli Związku Żołnierzy Rezerwy Kraju Związkowego Brandenburgii w Akademii Informacji i Komunikacji Bundeswehry (AIK) w m. Strausberg. Po przywitaniu na terenie AIK rozpoczęły się wykłady Krajowej Konferencji Informacyjnej nt. Polityki bezpieczeństwa, które kontynuowane były również w dniu następnym do południa. Tematyka obrad skupiała się wokół dalszego kierunku działań i rozwoju Związku Rezerwistów Bundeswery oraz współpracy Związku z Bundeswerą. Pośród wykładowców znaleźli się między innymi Prezydent Związku Rezerwistów Niemiec płk. w st. sp. Roderich Kiesewetter oraz przewodniczący Związku Żołnierzy Rezerwy Kraju Związkowego Brandenburgii Gunter Scharf. W obradach oprócz delegacji z Polski brali udział przedstawiciele Bundeswery jak i Związku Żołnierzy Rezerwy Bundeswery. Niezależnie od tematów konferencyjnych zaplanowano dalszą współpracę WKU w Zielonej Górze - Związek Żołnierzy Rezerwy Kraju Związkowego Brandenburgii, której najbliższym celem jest udział w XIX edycji Marszu Nadodrzańskiego. Kolejne przedsięwzięcia to udział delegacji w szkoleniach, obchodach świąt i uroczystościach przez partnerów w sąsiednim państwie.

Tekst: kpt. A.Wielgoś
Zdjęcia: kpt. A.Wielgoś
.....................................................................................................................................................................

► Nasze Święto

25 października 2013 roku w Palmiarni odbył się jubileusz 65-lecia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze połączony z obchodami Święta Administracji Wojskowej. Uroczystość zaszczycili Swoją obecnością m.in.: poseł Bogusław Wontor, wicemarszałek Maciej Szykuła, prezydent m. Zielona Góra Janusz Kubicki, starosta powiatu zielonogórskiego Ireneusz Plechan, radni miasta, przedstawiciele służb mundurowych m.in.: gen. bryg. Sławomir Wojciechowski – Ministerstwo Obrony Narodowej, płk Piotr Malinowski – Grupa Organizacyjna Dowództwa Generalnego RSZ, płk dr. Jarosław Siuda – Szef WSzW w Zielonej Górze, kombatanci, żołnierze NSR, a także delegacje zagraniczne (Berlin, Poczdam, Liberec).

Rozkazem Organizacyjnym Ministra Obrony Narodowej nr 0138 z 5 lipca 1948 roku z dniem 18 listopada sformowano Rejonową Komendę Uzupełnień w Zielonej Górze, która powstała na bazie rozformowanego RKU w Krośnie Odrzańskim. Zmianę tę w rozkazie uzasadniono „koniecznością dokonania właściwego podziału obszaru Państwa na Rejonowe Komendy Uzupełnień” – przypomniał Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Grzegorz Dyrka.

W czasie uroczystości odczytano decyzję Ministra Obrony Narodowej o nadaniu odznaki pamiątkowej WKU (symbol przynależności środowiskowej, wyraz uznania za nienaganną służbę i pracę, a także znak łączący żołnierzy i pracowników wojska), której replikę wręczył komendantowi wicemarszałek Maciej Szykuła.

Ważnym punktem święta było wręczenie mianowań na wyższe stopnie wojskowe i odznaczeń. Patent oficerski zgodnie z ceremoniałem wojskowym wręczono ppor. rez. Arkadiusz Sekulski. Awans otrzymał kpt. rez. Maciej Szykuła. Złoty medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” otrzymali pracownicy WKU: Jadwiga Hawlena, Bożena Koperska, Stanisław Rosiek, Jerzy Zabłotny, a medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”: złoty - ppłk Grzegorz Dyrka, srebrny – Mirosław Winnik, brązowy - Mariusz Pysiecki, Izabela Staszak, Artur Wójtowicz, Krzysztof Krupiński. Odznakę „Zasłużony Żołnierz RP” otrzymali ppłk Grzegorz Dyrka i mjr Adam Kozar. Wśród uhonorowanych był też osiemdziesięcioośmioletni kombatant płk Jan Kudła, który otrzymał List Gratulacyjny z Ministerstwa Obrony Narodowej, w związku z mianowaniem na wyższy stopień wojskowy.

Od 65 lat WKU jest nierozłącznie związana ze społeczeństwem, lokalnymi władzami administracyjnymi, służbami mundurowymi i wieloma instytucjami Zielonej Góry i okolic – zaznaczył Wojskowy Komendant Uzupełnień i serdecznie dziękował za przyjazny klimat wokół WKU.

Uroczystość uświetniona została mini koncertem przez Dominikę Miśkowiec (skrzypce), Hannę Rogoże (skrzypce), Elżbietę Zakrzewską (akompaniament, fortepian) oraz zespół taneczny Dope Crew.

Tekst: ppłk G.Dyrka
Zdjęcia: E.Duma , K.Łada
.....................................................................................................................................................................

► Święto 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego

W dniu 04.10.2013r na Placu Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze odbył się uroczysty apel z okazji święta 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej pułkowi nadano imię gen. dyw. Stefana Roweckiego "GROTA". Z okazji święta pułku na placu przy Centrum Biznesu w Zielonej Górze zaprezentowano sprzęt wojskowy, wystawiono stoiska informujące o zasadach naboru do Narodowych Sił Rezerwowych i zawodowej służby wojskowej, można było również skosztować żołnierskiej grochówki.

Tekst: ppłk G.Dyrka
Zdjęcia: K.Łada
.....................................................................................................................................................................

► Promocja sł. wojskowej w LO Sulechów

Dnia 02.10.2013r Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Grzegorz Dyrka wraz z Panią Katarzyną Ładą – Specjalistą Wydziału Rekrutacji, uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą – uczniami klas 1-3 o profilu wojskowym w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie. W czasie wykładu przedstawiony został proces uzawodowienia armii i dopasowania jej struktur do współczesnych wyzwań. Zaznaczono istotę pozyskiwania do służby osób o odpowiednich predyspozycjach psychofizycznych i zdrowotnych, o wysokiej motywacji i chęci ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz poszerzania wiedzy. Zaznaczono, że armia zawodowa musi być oparta na wysoko wykwalifikowanej kadrze oficerów, podoficerów i szeregowych, szkolona w oparciu o nowoczesne wzorce, a jej najważniejszym ogniwem są odpowiednio przygotowani ludzie wybrani z pośród najlepszych. Omówiono również procedury powoływania do ochotniczych form służby wojskowej. Przed spotkaniem z licealistami podpisano uzgodnienie z Dyrektorem placówki Panią Beatą Henrykowską na temat współpracy, która ma na celu zapoznanie uczniów z misją i zadaniami Wojska Polskiego, problematyką obronności kraju, promowanie czynnej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych oraz propagowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Tekst i zdjęcia: K.Łada
.....................................................................................................................................................................

► Uroczyste obchody 90 urodzin Kawalera Orderu Virtuti Militari

13 sierpnia w zielonogórskim Domu Opieki Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lambasa swoje 90 urodziny obchodził kawaler Orderu Virtuti Militari por. nie podl. ob. sł. wojsk. Antoni Kozłowski. Pan Antoni pomimo swego wieku i wielu wojennych przeżyć cieszy się całkiem niezłym zdrowiem. Już jako osiemnastolatek wstąpił do Armii gen. Andersa gdzie rozpoczął służbę w kompanii saperów. Jego szlak wojenny zaprowadził go między innymi prosto w wir walk powstańczych w Warszawie. To właśnie podczas Powstania Warszawskiego wykazał się męstwem wojennym zasługującym na odznaczenie Orderem Virtuti Militari. Po upadku powstania ranny pan Antoni przedostał się przez Szwajcarię do Włoch gdzie ukończył Szkołę Podchorążych. Jego służba wojskowa nie zakończyła się wraz z końcem wojny. Jako saper został zaangażowany do rozminowania kanału La Manche. Z tego powodu dopiero w październiku 1948 roku wrócił do Polski. Obecnie przebywa w Domu Opieki Społecznej gdzie w towarzystwie innych kombatantów obchodził swoje urodziny. Organizatorem uroczystości był Dyrektor Domu Opieki, a wśród uczestników byli przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień i Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Szanowny Jubilat otrzymał od Wojskowego Komendanta Uzupełnień pamiątkowy ryngraf jako wyraz uznania dla jego dokonań w walce. Wszyscy zgromadzeniu życzyli 90-latkowi 200 lat życia oraz zdrowia, a my jesteśmy dumni z faktu, że to właśnie na naszym terenie tak wspaniałego wieku dożył Kawaler Orderu Virtuti Militari.

Tekst: kpt A.Wielgoś
Zdjęcia: kpt A.Wielgoś
.....................................................................................................................................................................

► Delegacja WKU w Berlinie

W dniach 25-26.06.2013r. delegacja WKU w Zielonej Górze pod przewodnictwem mjr Wojciecha Frydrycha brała udział w spotkaniu z żołnierzami Związku Żołnierzy Rezerwy Kraju Związkowego Brandenburgii, które odbyło się koszarach Juliusza Lebera w Berlinie. Spotkanie zostało zainicjowane przez stronę niemiecką, którą reprezentowałp. Andreas Mussmann zastępca przewodniczącego Związku Żołnierzy Rezerwy Kraju Związkowego Brandenburgii. Podczas spotkania obydwie strony zostały zapoznane z zadaniami, strukturami organizacyjnymi i rolą instytucji biorących udział w spotkaniu, określono zasady i kierunki dalszej współpracy. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat naboru do służby wojskowej, promocji oraz przebiegu służby wojskowej, zarządzania kryzysowego, emerytur wojskowych, rekonwersji w wojsku oraz zaangażowania byłych żołnierzy w sprawy wojska. Wizyta delegacji WKU w Zielonej Górze przebiegła zgodnie z planem i przyniosła wiele nowych doświadczeń w funkcjonowaniu żołnierzy służby czynnej i rezerwistów obu stron.

Tekst i zdjęcia: mjr A.Kozar
.....................................................................................................................................................................

► Wakacyjne Targi Pracy 2013

20 czerwca 2013 roku w siedzibie Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze odbyły się „Wakacyjne Targi Pracy 2013”, które miały na celu pomóc młodym ludziom zapoznać się z sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz wymogami stawianymi przez pracodawców potencjalnym pracownikom. Targi adresowane były głównie do osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przyszłych absolwentów. Biorące udział w targach przedstawicielki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze Panie Regina Dziergowska i Katarzyna Łada miały możliwość zaprezentowania swojej służbowej działalności, przedstawienia aktualnej oferty służby wojskowej-zawodowej, przygotowawczej jak i w NSR oraz zapoznania młodzieży z pojęciem służby wojskowej.

Tekst: K.Łada
Zdjęcia: R.Dziergowska
.....................................................................................................................................................................

► Pracodawcy obserwują szkolenie żołnierzy NSR

W dniu 05.06.2013r. w ośrodku ćwiczeń na Białej Górze koło Krosna Odrzańskiego odbyło się kolejne spotkanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze ppłk Grzegorza Dyrki z pracodawcami zatrudniającymi żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Tym razem pracodawcy obserwowali pokonywanie przeszkody wodnej na rzece Odrze przez pododdziały 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza wyposażone w bojowe wozy piechoty. Forsowanie zabezpieczał 5 batalion saperów z Krosna Odrzańskiego wraz z żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych, którzy mają nadane przydziały kryzysowe w batalionie oraz w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Zielonej Górze. Ćwiczeniom przyglądał się Dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Janusz Adamczak wraz z oficerami z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Największą atrakcją dla pracodawców było przepłynięcie Odry pływającym transporterem samobieżnym PTS-em. Ponadto Pracodawcy zapoznali się ze sprzętem wojskowym, który brał udział w szkoleniu. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i przyniosło zamierzony cel. Pracodawcy coraz lepiej rozumieją potrzebę funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych.

Tekst i zdjęcia: mjr A.Kozar
.....................................................................................................................................................................

► Zmiana terytariolnego zasięgu działania WKU w Zielonej Górze

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (2010.242.41) WKU w Zielonej Górze z dniem 1 stycznia 2011r. będzie posiadała następujący terytorialny zasięg działania:

• miasto Zielona Góra,
• powiat krośnieński,
• powiat świebodziński,
• powiat wschowski,
• powiat zielonogórski.

Zmiana jest istotna dla osób zamieszkałych na terenie powiatu świebodzińskiego. Wszystkie sprawy dotyczące wojska będą mogli załatwić w WKU w Zielonej Górze (poprzednio w WKU Sulęcinie).
.....................................................................................................................................................................

► Przeniesienie do rezerwy

11 lutego 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 22 poz. 120.

- oznacza to, że wszyscy mężczyźni bez względu na rok urodzenia, którzy mają orzeczoną zdolność do służby wojskowej, z mocy ustawy zostaną przeniesieni do rezerwy bez odbycia służby wojskowej.
.....................................................................................................................................................................

***Aktualizacja 30.05.2014r***